کلاسیک ژرمن

نه نفره با میز و دو عدد عسلی
چوب راش
تنوع رنگ
نشیمن فوم سرد