کلاسیک رِین

کلاسیک وین
یازده نفره با میز و دوعدد عسلی
تنوع رنگ
رنگ پلی اورتان
چوب گردو