چپندر

چپندر
چوب سوپر راش گرجی
تنوع رنگ
رنگ آلمانی فوق العاده جذاب و شفاف
مبل هفت نفره و غذاخوری هشت نفره
29500000 تومان
با رنگ معمولی 
25500000 تومان