کلاسیک الینا

کلاسیک الینا
نه نفره 13900
هفت نفره 12000
غذاخوری ۶ نفره 7800
غذاخوری ۸ نفره 9300
چوب راش
رنگ پلی اورتان
ضمانت کتبی
تنوع رنگ