کلاسیک الینا

کلاسیک الینا
نه نفره 15800
هفت نفره 13800
غذاخوری ۶ نفره 8600
غذاخوری ۸ نفره 10900
چوب راش
رنگ پلی اورتان
ضمانت کتبی
تنوع رنگ