کلاسیک شایلی

کلاسیک شایلی
هشت نفره 12800000تومان
غذاخوری ۶ نفره 7300000تومان
غذاخوری ۸ نفره 8700000تومان
تنوع رنگ
نشیمن فوم سرد
رنگ پلی اورتان