کلاسیک شایلی

کلاسیک شایلی
هشت نفره 12000
غذاخوری ۶ نفره 7300
غذاخوری ۸ نفره 8700
تنوع رنگ
نشیمن فوم سرد
رنگ پلی اورتان