انواع مبلمان

انواع مبلمان

مبلمان چوبی را بر اساس مکانی و پس از ان بر اساس زمانی دسته بندی میکنند.

1_مبلمان مسکونی

1-1-مبلمان مسکونی مدرن.شامل:صفحه ای و رویه کوبی

1-2-مبلمان مسکونی کلاسیک و استیل

2-مبلمان اداری

2-1-مبلمان اداری کلاسیک و استیل

3-مبلمان خاص 

این نوع مبلمان نیز میتواند به صورت مدرن یا کلاسیک عرضه گردد.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.